Maszyny do sztancowania

Maszyny do sztancowania

Przekrawacze do papieru i folii

Przekrawacze do papieru i folii

Torebkarki

Torebkarki

Składarko-sklejarki

Składarko-sklejarki

Okienkarki

Okienkarki

Maszyny do pudełek owocówek

Maszyny do pudełek owocówek

Krajarki

Krajarki

Kaszerówki

Kaszerówki

Drukarki flexo i slottery

Drukarki flexo, slottery

Laminatory

Laminatory

Tekturnice

Tekturnice

Maszyny do sitodruku

Maszyny do sitodruku

Maszyny do książek

Maszyny do książek

Maszyny do tacek i kubków papierowych

Maszyny do tacek i kubków papierowych

Bigówki do papieru i kartonu

Bigówi do tektury litej

Frezarki do bigowania

Frezarki do bigów

Bigownice do tektury falistej

Bigownice do tektury falistej

Wykrawarki szczelinowe

Wykrawarki szczelinowe

Zszywarki drutem

Zszywarki drutem

Bombiniarki i przewijarki

Bombiniarki i przewijarki

Kalandry

Kalandry

Etykieciarki

Etykieciarki

Aplikatory kleju

Aplikatory kleju

Maszyny do bindowania

Maszyny do bindowania

Maszyny do liczenia papieru

Maszyny do liczenia papieru

Do obowiązku naszej firmy należy zawsze:

- dostarczenie maszyny bezpośrednio do Klienta,
- wprowadzenie i ustawienie maszyn w żądanym przez Klienta miejscu,
- dokonanie pełnej instalacji , uruchomienia i solidnego przeglądu ,
- przeprowadzenia prób według potrzeb Klienta,
- przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji,
- zapewnienie certyfikatów CE i ISO oraz deklaracji zgodności jak również dokumentacji techniczno- ruchowej w języku polskim.